Înapoi la pagina județului

AM/OI/OIR POCUAxă prioritară/ Prioritate de investiţiiNumar apelCod MySMIS proiectTitlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriLocalitate implementare proiectTip beneficiar: Lider parteneriat/Tip parteneriCategorie de intervențieFonduri UE proiect    Total valoare proiectStadiu proiect
OI POCU MENAP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI105099E.C.I.S. - Educatie de calitate si incluziune socialaL: ASOCIAȚIA EUROPEANĂ PENTRU O VIAȚĂ MAI BUNĂ/ P1: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN GIURGIU/ P2: COMUNA CLEJANI/ P3: FUNDAȚIA DEMOCRAȚIA
Bulbucata/Clejani/Iepuresti/Letca NouaL+P3: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P1: autoritate a administraþiei publice centrale finanþata integral de la bugetul de stat sau BAS/ P2 instituþii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului.1154,297,493.52672,479.6285,901.590.000.005,055,874.73in implementare
OI POCU MENAP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI106178Punem judetul Giurgiu pe harta educatiei din Romania!L: FUNDATIA ESTUAR/ P1: ASOCIAȚIA FOUR CHANGE/ P2: COPIL CU MINTE SRL
Cosoba/ Crevedia Mare/ Roata de Jos/ Stoenesti/ UlmiL+P1: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P2: microîntreprindere1155,339,033.32942,182.3486,303.420.000.006,367,519.08in implementare
OI POCU MENAP 6: Educatie si competente /PI10i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învățare formale, non formale și informale pentru reintegrarea în educație și formare/OS: 6.18 POCU/74/6.18/ȘCOALĂ PENTRU TOȚI108220DREAM – Dezvoltarea Regionala a Educatiei prin Actiuni MasurabileL: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 SĂBĂRENI, GIURGIUSabareniL: institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata1152,978,862.71455,590.6170,091.040.000.0015,607,115.07in implementare
OIR SUD MUNTENIAAP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei / OS 2 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate20102113Masuri integrate pentru dezvoltarea si
valorificarea potentialului comunei Letca Noua
FUNDATIA "AMFITEATRU"/
P1 SCOALA GIMNAZIALA NR.1/P 2 COMUNA LETCA NOUA
comuna Letca Noua (Satele Letca Veche, Letca Noua si Milcovatu)Lider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); Tip parteneri: P 1 instituþie de învaþamânt pre-universitar de stat acreditata; P 2 unitate administrativ teritoriala nivel local ;11014,483,698.622,467,224.9488,721.880.000.007,564,379.24in implementare
OIR SUD MUNTENIAAP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii138112420SINCER_BV - Servicii Integrate si Nediscriminare pentru Comunitatea de Etnie Roma din Bolintin ValeASOCIATIA " TARGOVISTE SPRE EUROPA "/
P 1 EUROPROJECT PARTNER SRL / P 2 ORAS BOLINTIN VALE / P 3 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BOLINTIN VALE
Bolintin-ValeLider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); Tip parteneri: P 1 microîntreprindere; P2 institutii publice aflate în subordinea sau sub coordonarea consiliului local/primarului/ P 3 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata1106,368,185.861,054,071.34142,122.040.000.0017,039,645.44in implementare
OIR SUD MUNTENIAAP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii138113400Împreuna pentru o viata mai buna!ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU O VIATA MAI BUNA/
P 1 INFO GRUP S.R.L./ P 2 FUNDATIA PENTRU DEZVOLTAREA SERVICIILOR SOCIALE; P 3 FUNDATIA ,,ROMA EDUCATION FUND ROMANIA"/ P 4 ASOCIATIA A.R.T. FUSION/ P 5 COMUNA VARASTI; P 6 SCOALA GIMNAZIALA NR 1 VARASTI
VarastiLider parteneriat: organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial); Tip parteneri: P 1 întreprindere mica; P2 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P 3 organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)/ P 4 organism neguvernamental nonprofit, de utilitate publica, cu personalitate juridica, care functioneaza 127 în domeniul dezvoltarii regionale (ADR)/ P 5 unitate administrativ teritoriala nivel local / P 6 institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata11015,808,573.752,770,089.2992,108.000.000.0018,670,771.04in implementare
OIR SUD MUNTENIAAP 4 Incluziunea sociala si combaterea saraciei /OS 1 /9.ii Integrarea socio-economica a comunitatilor marginalizate, cum ar fi romii138114683Reducerea saraciei din comunitatea marginalizata a satului Ghimpati prin solutii integrate si orientate
pe nevoile specifice a acestora inclusiv combaterea discriminarii si promovarea multiculturalismului –
Impreuna pentru viitor!
ASOCIATIA OPERATORILOR DIN AGRICULTURA ECOLOGICA BIO ROMANIA/

P1-SCOALA GIMNAZIALA NR.1 GHIMPATI
P2-PRIMARIA COMUNA GHIMPATI
P3-UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRONOMICE SI MEDICINA VETERINARA
GhimpatiL-ONG
P1-institutie de învatamânt pre-universitar de stat acreditata
P2-UAT nivel local
P3-institutie de învatamânt superior de stat acreditata
11013,266,047.812,158,089.99182,977.270.000.0015,607,115.07in implementare
OIR SUD MUNTENIAAP 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii / OS 9/9.vi: Dezvoltare locala plasata sub
responsabilitatea comunitatii
390123360Sprijin pentru functionare GAL Giurgiu - Comunitate Locala ResponsabilaASOCIATIA GAL GIURGIU - COMUNITATE LOCALA RESPONSABILAGiurgiuL - organism neguvernamental nonprofit (persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial)1141,959,109.58103,111.040.000.000.002,062,220.62in implementare