Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
Reabilitare DN56, Craiova-Calafat, km 0+000 - km 84+020 – Faza II,

CNAIR61,232,257.29107,893,667.79in implementare
Fazarea proiectului reabilitarea infrastructurii de mișcare a Aeroportului CraiovaRegia Autonoma Aeroportul Craiova17,285,654.0030,808,342.00in implementare
Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în județul DoljUAT Judetul Dolj102,854,321.54132,893,783.52in implementare
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul/regiunea Dolj, în perioada 2014-2020COMPANIA DE APĂ OLTENIA SA6,309,108.858,832,752.39in implementare
Conservarea biodiversitații si protecția naturii prin implementarea planului de management al ariei naturale protejate ROSCI 0354 Platforma CotmeanaROMDECA SRL7,231,507.008,507,655.30in implementare
IMPLEMENTARE SISTEM DE MĂSURARE INTELIGENT ÎN MUNICIPIUL CRAIOVA, ZONA CENTRALĂ – PARȚIAL ȘI SĂRARI – cca. 10.000 CONSUMATORI DIN MUNICIPIUL CRAIOVADISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA S.A. 19,371,500.00 37,725,264.21in implementare