Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiar: Lider parteneriat/ParteneriLocalitate implementare proiectFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud MunteniaOIR SUD MUNTENIACalarasi831,381.30981,617.92IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada martie 2017 - decembrie 2023 pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud Muntenia implicat în gestionarea POSDRU şi POCUOIR SUD MUNTENIACalarasi33,681,656.3739,768,175.65IN IMPLEMENTARE
Asigurarea utilităților și a serviciilor necesare funcționării OIR POSDRU - Regiunea Sud MunteniaOIR SUD MUNTENIACalarasi489,121.09577,508.80IN IMPLEMENTARE
Achiziţionarea de obiecte de inventar si furnituri de birou necesare funcţionarii OIR POSDRU Regiunea Sud MunteniaOIR SUD MUNTENIACalarasi351,428.33414,933.96IN IMPLEMENTARE
"Cercul cu zâmbete”- Masuri educaþionale
integrate pentru reducerea si prevenirea
abandonului scolar, promovarea accesului
egal la învaþamânt de calitate prin activitaþi
extracuriculare si extrascolare pentru
reintegrarea în educaþie si formare a
comunitaþii marginalizate din comuna
Modelu, judeþul Calarasi
L:COMUNA MODELU/ P1: Asociația pentru Dezvoltare, Inovație, Cultură și Antreprenoriat/ P2: Școala Gimnaziala nr.2 ModeluModelu7,804,805.409,182,124.00in implementare
Masuri privind cresterea participarii la educatie si prevenirea abandonuluiL: ASOCIATIA CENTRUL PENTRU LEGISLATIE NONPROFIT/P1:Comuna Luica/P2:Comuna Șoldanu/P3: Comuna Curcani/ P4: Școala Gimnazială nr. 1 Luica/ P5: Centrul Pentru Educație și Drepturile Omului/ P6: EUZONE Consultancy Network SRL/ P7: Școala Gimnazială nr. 1 Curcani/ P8: Școala Gimnazială "Constantin Teodorescu" Șoldanu
Curcani/Luica/Soldanu4,164,389.174,935,291.32in implementare
Scoala noastra, scoala prietenoasaL: COMUNA BELCIUGATELE/ P1: SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 BELCIUGATELE/P2: LICEUL TEHNOLOGIC NR. 1 FUNDULEA/P3: FUNDATIA UNUMBelciugatele/Fundulea/3,625,918.464,265,786.42in implementare
Ne asiguram viitorul prin educatieL: Asociația pentru Antreprenoriat, Educație și Sprijin pentru Tineret/P1:Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu”/P2:Școala Gimnazială nr. 1 Lehliu/P3:Școala Gimnazială nr. 1 Dilga Gară/P4: Școala Gimnazială ”Iancu Rosetti”/P5: Școala Gimnazială Gurbănești/P6: Asociația Ecoturistica A.T.O.S.Dor Marunt/Dragalina/Gurbanesti/Lehliu/Roseti4,144,708.914,876,128.13in implementare
PROCOMUNITATE - Interventii integrate la nivelul comunitatii marginalizate Vlad
Tepes, pentru reducerea numarului de persoane aflate în saracie si pentru incluziunea lor sociala
UAT PRIMARIA COMUNEI VLAD TEPES/
P1 SCOALA GIMNAZIALA NR. 1 VLAD TEPES
Vlad Tepes15,231,675.0417,919,617.69in implementare
Vreau sa schimbUNIUNEA NATIONALA PENTRU DREPTURILE FEMEII DIN ROMANIA /

P1-SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE MANU"
P2-FUNDATIA PENTRU EDUCATIE,DEZVOLTARE SI SPRIJIN COMUNITAR "CONSTANTIN
BRANCOVEANU" AFJ
P3-ORASUL BUDESTI
P4-MONDO FIN TAX SRL
Budesti9,501,212.3111,252,106.12in implementare
I.D.E.I-Integrare, Dezvoltare, Educatie, InitiativaASOCIATIA FEMEILOR DIN MEDIUL RURAL DIN ROMANIA/
P 1 LIBRO EVENTS SRL / P 2 COMUNA MINASTIREA/COMUNA MINASTIREA / P 3 LICEUL TEHNOLOGIC " MATEI BASARAB " MANASTIREA
Mânastirea14,654,163.8517,485,315.38in implementare
KETANES – Masuri integrate pentru persoanele defavorizate din comunitatea marginalizata RazvaniASOCIATIA "C4C COMMUNICATION FOR COMMUNITY" /

P1-ORASUL LEHLIU - GARA
P2-SCOALA GIMNAZIALA NR.1 RAZVANI
P3-LIBRO EVENTS SRL
P4-ASOCIATIA " BRAHMA "
Lehliu-Gara14,721,196.4117,544,546.98in implementare