Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarLocalitateFonduri UE proiectTotal valoare proiectStadiu proiect
Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților BEI pentru gestionarea POIM 2014 - 2020 la nivelul AM POIM și a OI Transport și pentru închiderea POS Mediu și POS Transport 2007-2013 la nivelul AM POS Transport și AM POS MediuMinisterul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură MareBucuresti34,365,729.2740,575,865.48in implementare
Sesiuni de instruire pentru personalul OI CercetareMinisterul Cercetării și Inovării prin Organismul Intermediar pentru CercetareBucuresti764,301.63906,963.13în implementare
Asigurarea de servicii de asistență tehnică din partea experților Băncii Europene de Investiții pentru gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014 - 2020 la nivelul beneficiarilor din sectoarele de transport, mediu și prevenirea riscurilorMinisterul Fondurilor Europene prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură MareBucuresti28,331,844.9133,451,614.52în implementare
Dezvoltarea competențelor personalului Direcției Generale Organismul Intermediar pentru Transport (DGOIT) implicat în gestionarea Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM)Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Organismul Intermediar pentru TransportBucuresti1,042,024.941,259,305.53în implementare
Asigurarea condițiilor logistice și a cheltuielilor de deplasare necesare Organismului Intermediar pentru Transport pentru gestionarea Programulu operațional Infrastructură Mare (POIM)Ministerul Transporturilor - Direcția Generală Organismul Intermediar pentru TransportBucuresti6,715,398.648,101,974.17în implementare
Sprijin logistic pentru activitatea OI CercetareMinisterul Cercetării și Inovării prin Organismul Intermediar pentru CercetareBucuresti7,342,704.458,959,296.58în implementare
Servicii pentru sprijinirea finalizarii procesului de desemnare in contextul finalizarii cerintelor pentru aplicatiile informaticeMinisterul Fondurilor Europene prin Direcția Coordonare Sistem și MonitorizareBucuresti39,231.3646,320.75Finalizat
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada februarie 2016 - noiembrie 2017 pentru personalul Serviciului de Telecomunicații Speciale implicat în dezvoltarea și mentenanța Sistemului Informatic Unitar SMIS 2014+ și a aplicației conexe MySMIS2014, precum și în administrarea resurselor tehnologice aferente acestoraServiciul de Telecomunicații SpecialeBucurești1,709,815.632,018,791.70Finalizat
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal pentru personalul OI Transport implicat în managementul POIM în perioada 2016-2017Ministerul TransporturilorBucurești6,905,288.369,296,727.00Finalizat