Înapoi la pagina județului

Titlu proiectDenumire beneficiarLocalitate implementare proiectFonduri UETotal valoare proiectStadiu proiect
Închiriere imobil (clădire existentă și terenul aferent) necesar funcționării OIR POSDRU Regiunea Sud EstOIR SUD ESTMunicipiul Braila2,137,759.072,524,067.62IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor de închiriere spaţiu (cladire existentă şi terenul aferent) necesar desfăşurării activităţii Unităţii Judetene TulceaOIR SUD ESTMunicipiul Braila53,581.4263,263.97IN IMPLEMENTARE
Sprijin pentru finanţarea cheltuielilor pentru personalul OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est implicat în gestionarea POSDRU si POCUOIR SUD ESTMunicipiul Braila39,214,908.0546,301,326.00IN IMPLEMENTARE
Sprijin acordat OIR SUD-EST pentru
asigurare servicii de transport şi cazare necesare funcţionării Organismului Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – Regiunea Sud- Est
OIR SUD ESTMunicipiul Braila370,871.78437,891.00IN IMPLEMENTARE
Imbunatatirea capaitatii OIRPOSDRU Sud-Est de a gestiona in mod eficient POCU 2014-2020, prin achizitionare de mobilier, echipamente si licente ITOIR SUD ESTBraila202,861.37239,519.90IN IMPLEMENTARE
Sprijin acordat OIR SUD EST pentru asigurare servicii de transport și cazare necesare funcționăriiOIR SUD ESTMunicipiul Braila234,868.97277,311.50FINALIZAT
Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate in perioada ianuarie 2016 - decembrie 2016 pentru personalul OIR POSDRU Regiunea Sud -Est implicat in gestionarea POSDRUOIR SUD ESTMunicipiul Braila4,542,920.495,362,782.71FINALIZAT