Înapoi la pagina județului

     
Titlu proiectBeneficiarFonduri UETotal valoare proiectStadiu proiect
Fazarea proiectului Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul ArgeșSC Apa Canal 2000 SA79,032,597.00126,809,573.00in implementare
Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul ArgeșSC Apă Canal 2000 SA9,695,256.0013,687,420.63în implementare
Management durabil pentru conservarea biodiversității prin realizarea planului de management al ariilor naturale protejate ROSCI0316 Lunca Râului Doamnei și ROSCI0268 Valea VîlsanuluiASOCIAȚIA PENTRU O ROMÂNIE DESCHISĂ (APRD)6,724,650.247,911,353.22in implementare