Înapoi la pagina județului

Nr. crt.Titlu proiectDenumire beneficiarRezumat proiectRegiuneValoarea UE a proiectului (LEI)Total valoare proiectStadiu proiect
1Fazarea proiectului Extinderea și Modernizarea Infrastructurii de Apă si Apă uzată în jud AradCompania de Apa ARAD S.A.Obiectivul general al Proiectului are ca scop imbunatatirea calitatii apei si accesul la infrastructura de apa si canalizare prin furnizarea
unor servicii de alimentare cu apa si canalizare in conformitate cu practicile si politicile UE in domeniu, in majoritatea zonelor urbane prin:
asigurarea serviciilor corespunzatoare de alimentare cu apa si colectare/epurare a apelor uzate la tarife accesibile; asigurarea calitatii
corespunzatoare a apei potabile; imbunatatirea calitatii cursurilor de apa; imbunatatirea managementului namolurilor provenite de la
tratarea apei si de epurare a apei uzate.
Regiunea 5 Vest113,532,179.00177,638,538.00in implementare
2Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Arad, în perioada 2014-2020SC COMPANIA DE APĂ ARAD SAObiectivul general al Proiectului de Asistenta tehnica este de a asigura elaborarea documentatiilor necesare in vederea obtinerii finantarii
proiectului de investitii europene destinate perioadei de finantare 2014 - 2020.
Regiunea 5 Vest6,189,771.438,665,680.00in implementare
3SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE A CONSUMURILOR ENERGETICE ÎN CADRUL YAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY ROMANIAYAZAKI COMPONENT TECHNOLOGY S.R.L.Regiunea 5 Vest752,335.001,053,269.00in implementare
4Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumului de energie la Hammerer Aluminium Industries Sântana S.R.L.Hammerer Aluminium Industries Sântana S.R.L.Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea sistemului de monitorizare a consumurilor de utilitati si a productiei realizate la consumatorul industrial Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L. Rezultatul principal vizat de Hammerer Aluminium Industries Santana S.R.L. ca urmare a implementarii proiectului de monitorizare si
corelat cu obiectivul general al proiectului, este reducerea consumurilor de energie prin masuri de eficienta energetica cu 6,23% incepand cu anul 1 dupa implementarea proiectului.
Regiunea 5 Vest773,321.671,126,520.44in implementare
5Implementare sistem de contorizare avansată cu monitorizare on-line pentru reducerea consumurilor energetice la TAKATA ROMANIA SRLTAKATA Romania SRLObiectivul general al proiectului este reprezentat de: Reducerea consumurilor de energie în cadrul S.C. TAKATA România S.R.L. prin implementarea unui sistem de monitorizare a consumurilor energetice.Regiunea 5 Vest786,250.001,157,275.00in implementare