Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
BECHETExtindere sistem centralizat de alimentare cu apă pentru spațiu periurban oraș Bechet1,310,972.11PNDL I
BRĂDEȘTIAlimentare cu apă în comuna Brădești, satul Brădeștii Bătrâni473,733.00PNDL I
BRĂDEȘTIModernizare drumuri de interes local, comuna Brădești, județul Dolj6,874,619.00PNDL I
BULZEŞTIReabilitare-Şcoală cu clasele I-VIII şi grădiniţă de copii-sat Frăţila, comuna Bulzeşti, judeţul Dolj431,751.55PNDL I
CĂLĂRAȘIExtindere rețea alimentare cu apă în satele Călărași și Sărata, comuna Călărași205,008.77PNDL I
CIUPERCENII NOIAlimentare cu apă comuna Ciupercenii Noi1,793,027.30PNDL I
COŢOFENII DIN FAŢĂReabilitare și modernizare sistem de iluminat stradal comuna Coțofenii din Față, județul Dolj124,437.11PNDL II
CRAIOVAAlimentare cu apă și canalizare strada Aleea IV Brestei80,973.40PNDL I
CRAIOVAModernizare strada Eliza Opran (PT+execuție)1,126,504.86PNDL II
CRAIOVAModernizare strada Razelm (PT+execuție)100,401.38PNDL II
CRAIOVAReabilitare strada Henry Ford (PT+execuție), municipiul Craiova, județul Dolj2,789,725.97PNDL II
DESAConstruire grădiniță Desa și împrejmuire teren, soluție P+1, conform HC Local nr. 27/31.08.2011697,947.26PNDL I
DIOȘTIModernizare drumuri comunale, comuna Dioşti, judeţul Dolj4,653,399.40PNDL I
DRĂGOTEȘTIConstruire pod peste râul Teslui în sat Viișoara și sat Popînzălești2,432,244.70PNDL I
GALICEA MAREProiectare și execuție strada Eternității, km 0+000-0+800124,198.63PNDL I
GALICEA MAREReabilitare şi modernizare Şcoală Gimnazială, comuna Galicea Mare, judeţul Dolj469,425.31PNDL I
GALICIUICAAlimentare cu apă în sistem centralizat al comunei Galiciuica, judeţul Dolj539,485.34PNDL I
GHERCEŞTIGrădiniță Gârlești, comuna Ghercești, județul Dolj479,041.63PNDL II
GHIDICIModernizare DC 52, Ghidici-Seaca de Câmp, com. Ghidici1,686,759.77PNDL I
GHINDENILucrări de reabilitare și modernizare rețea de iluminat public în comuna Ghindeni, județul Dolj363,975.78PNDL II
GOICEAAsfaltare drumuri de interes local în comuna Goicea, satul Goicea, județul Dolj2,861,987.00PNDL I
IŞALNIŢAModernizare străzi în comuna Ișalnița, etapa a II-a11,820,197.95PNDL I
JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJModernizare DJ643D, DN 65 C (Bulzești)-Prejoi-Înfrățirea-Frăţilă-limită județul Vâlcea, km 8+000-16+0007,679,983.09PNDL I
JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJEliminare zonă care prezintă risc de alunecare a benzii carosabile, cuprinsă între km 33+200-33+500, la obiectivul de investiții DJ 643A , limita județului Olt - Picăturile - Murgași - Gaia - Bușteni - Balota de Jos - Balota de Sus - Velești2,910,547.39PNDL II
LEUSistem centralizat de alimentare cu apă sat Zănoaga, comuna Leu, județul Dolj1,835,119.28PNDL I
MĂCEȘU DE JOSAlimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj1,319,886.81PNDL I
MĂCEȘU DE JOSÎnființare rețea centralizată de canalizare în comuna Măceșu de Jos, sat Măceșu, județul Dolj5,807,301.95PNDL I
MALU MAREReabilitare și modernizare Liceul Tehnologic Inginer Ionete Aurelian, com. Malu Mare, jud. Dolj875,952.73PNDL I
MALU MAREModernizare str. Primăriei și construire pod peste pârâul Lumașu, comuna Malu Mare, județul Dolj2,506,920.00PNDL I
MALU MARESistem de canalizare a apelor uzate-menajere în Comuna Malu Mare, sat Preajba, județul Dolj7,901,311.77PNDL II
MÂRŞANIAlimentare cu apă în sistem centralizat, comuna Mârşani, judeţul Dolj1,414,846.82PNDL I
MELINEȘTIModernizare DC114 DN 6B Ohaba - DJ 605A, jud. Dolj3,280,735.20PNDL I
MOŢĂŢEICanalizare și stație de epurare în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj1,826,143.92PNDL I
ORODELModernizare drumuri de interes local comuna Orodel, județul Dolj7,710,996.10PNDL I
OSTROVENIAlimentare cu apă în sistem centralizat1,485,771.50PNDL I
OSTROVENIReabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 1 Ostroveni200,489.59PNDL I
OSTROVENIReabilitare şi modernizare Grădiniţă cu program normal nr. 2 Ostroveni196,664.05PNDL I
PLENIŢADotare cu echipamente medicale și alte categorii de echipamente și dotări independente pentru centrul de permanență, din comuna Plenița, județul Dolj142,728.60PNDL II
PLENIȚABază sportivă com Plenița, jud Dolj78,752.92PNDL I
PODARIAlimentare cu apă, satele Branişte și Balta Verde1,366,639.82PNDL I
RADOVANModernizare drumuri comunale DC17 și DC14 în comuna Radovan, județul Dolj4,968,530.39PNDL I
SADOVAModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Sadova, judetul Dolj452,618.88PNDL II
SEGARCEAModernizare străzi în orașul Segarcea, județul Dolj4,266,587.62PNDL I
ȘIMNICU DE SUSAlimentare cu apă în comuna Șimnicu de Sus, jud Dolj3,228,720.16PNDL I
UNIREAAlimentare cu apă comuna Unirea3,570,456.60PNDL I
URZICUŢADotare Școala Gimnazială Barbu Ionescu, comuna Urzicuța, județul Dolj99,841.00PNDL II
VALEA STANCIULUIReabilitare şi modernizare Grădiniţă nr. 2, sat Horezu Poienari în comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj166,923.55PNDL I
VÂRTOPModernizare drumuri de interes local comuna Vârtop, județul Dolj4,552,552.71PNDL I
VÂRVORU DE JOSModernizare DC 99 Dobromira-Bujoru km 8+100-12+400, comuna Vârvoru de Jos, județul Dolj4,589,280.82PNDL I
VÎRVORU DE JOSReabilitare şi modernizare Şcoala primară în comuna Vîrvoru de Jos, judeţul Dolj531,564.35PNDL I