Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AFUMAŢIModernizare drumuri de interes local în comuna Afumați, satele Afumați, Boureni și Covei, județul Dolj7,222,554.00PNDL II
AMĂRĂŞTII DE SUSExtindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în Comuna Amărăștii de Sus, județul Dolj4,618,506.00PNDL II
AMĂRĂŞTII DE SUSReabilitare și modernizare Școală Gimnazială Amărăștii de Sus, județul Dolj3,017,186.00PNDL II
APELE VIIExtindere alimentare cu apă, comuna Apele Vii, judeţul Dolj200,000.00PNDL I
BÂRCAConstruire Liceul Teoretic Adrian Păunescu în comuna Bârca, județul Dolj5,016,654.00PNDL II
BRABOVAÎnfiintare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în comuna Brabova, județul Dolj10,262,637.00PNDL II
BREASTAModernizare sediul Primăriei Breasta, comuna Breasta, județul Dolj400,000.00PNDL II
CALAFATModernizare DC 66, Basarabi-DN 56-Gara Golenti, mun. Calafat3,398,700.00PNDL I
CALAFATModernizarea rețelei de drumuri de interes local - amenajarea bulevardului Tudor Vladimirescu, municipiul Calafat8,850,000.00PNDL II
CALOPĂRReabilitare, modernizare şi extindere Şcoală Gimnazială Calopăr, structura Gimnazială Sălcuţa, comuna Calopăr, judeţul Dolj1,405,916.00PNDL II
CARAULAReabilitare Grădinița Caraula, comuna Caraula, județul Dolj508,518.00PNDL II
CÂRNAAsfaltare drumuri comunale în comuna Cârna, județul Dolj7,664,252.00PNDL II
CASTRANOVAExtindere și modernizare rețea de alimentare cu apă în comuna Castranova, județul Dolj4,054,687.00PNDL II
CASTRANOVARețea de canalizare și stație de epurare în comuna Castranova, județul Dolj11,924,478.00PNDL II
CETATEConstrucție Grădiniță în comuna Cetate, județul Dolj1,007,633.50PNDL II
CETATEPod peste râul Drîncea, comuna Cetate, județul Dolj591,229.63PNDL II
CIOROIAŞIÎnființare sistem de alimentare cu apă și canalizare în comuna Cioroiași, sat Cioroiu Nou, județul Dolj13,406,403.00PNDL II
CIUPERCENII NOIReabilitare, consolidare, recompartimentare corp C2-Dispensar uman si extindere cu parter; desființare anexa C3, comuna Ciupercenii Noi, județul Dolj965,813.00PNDL II
COȘOVENICanalizare în sistem centralizat al comunei Coșoveni2,350,849.52PNDL I
DESARenovare Școală Gimnazială Desa, județul Dolj2,565,998.00PNDL II
DRĂGOTEŞTIReabilitare și modernizare Grădiniță cu program normal Benești, com. Drăgotești, județul Dolj668,292.00PNDL II
DRĂNICSistem de canalizare şi epurare a apelor uzate, comuna Drănic, judeţul Dolj10,044,320.00PNDL I
DRĂNICAlimentare cu apă în satul Booveni și rețea de canalizare menajeră în satele Booveni și Foișor, comuna Drănic, județul Dolj10,500,771.84PNDL II
GALICIUICAModernizare drumuri comunale în comuna Galiciuica, județul Dolj5,889,860.00PNDL II
GÂNGIOVAAsfaltare drumuri comunale în comuna Gângiova, județul Dolj7,219,468.00PNDL II
GHIDICISistem integrat - Alimentare cu apă și sistem de canalizare și epurare ape uzate (apă)143,553.57PNDL I
GHIDICISistem integrat -Alimentare cu apă și sistem de canalizare si epurare ape uzate (canalizare)805,077.36PNDL I
GIGHERAExtindere alimentare cu apă în comuna Gighera, sat Zăval, județul Dolj4,139,701.00PNDL II
GIGHERAÎnființare rețea de canalizare și statie de epurare în comuna Gighera, județul Dolj9,692,314.00PNDL II
GIUBEGAReabilitare Școala Veche, comuna Giubega, județul Dolj1,270,881.00PNDL II
GOICEAModernizare drumuri vicinale în comuna Goicea, județul Dolj11,199,713.00PNDL II
ÎNTORSURAAsfaltare drumuri comunale, în comuna Întorsura, județul Dolj9,847,331.00PNDL II
IZVOAREConstruire acoperiș, anvelopare termică și încadrarea în norme ISU la Școala Generală, comuna Izvoare, județul Dolj612,390.86PNDL II
JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJModernizare DJ 542, limita județ Olt - Zvorsca - Amărăștii de Sus - Amărăștii de Jos - Dăbuleni (DN54A), km 17+610-45+17077,903,158.00PNDL II
JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJModernizare DJ 606C, DJ 606 (Sârsca) - Beloț - Șopot - Ștefănel - Gogoșu - Grecești - (DJ 606B) - Șumandra - Secu - Comănicea - Novac (DJ 606A) - Argetoaia - lim. județ Mehedinți, km 0+000-51+500, tronsonul km 14+320-19+100, care asigură accesul la punctele de interes cultural și natural incluse în circuitul transfrontalier Dolj - Vratsa15,541,382.00PNDL II
JUDEŢUL DOLJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJReabilitare DJ 643D, DN 65C (Bulzești) - Prejoi - Înfrățirea - Frățila - lim. județ Vâlcea, km 0+000-16+000, tronson km 0+000 - 8+00037,558,462.00PNDL II
MĂCEŞU DE JOSConstruire Grădinița în comuna Măceșu de Jos, județul Dolj2,141,442.00PNDL II
MELINEŞTIExtindere, reabilitare termică și dotare Grădinița Negoiești, comuna Melinești, județul Dolj397,421.00PNDL II
MELINEŞTIÎnființare sistem public de alimentare cu apă și canalizare în satele Bodăieștii de Sus și Odoleni, comuna Melinești, județul Dolj11,035,397.00PNDL II
MOŢĂŢEIExtinderea rețelei de canalizare menajeră în localitatea Moțăței, comuna Moțăței, județul Dolj24,946,955.00PNDL II
PLENIŢAReabilitare și extindere Școala Gimnazială Plenița - local 2, Școala cu clasele I- IV Poiana, comuna Plenița, județul Dolj457,864.40PNDL II
PLEŞOIModernizare, extindere și dotări pentru Școala Gimnazială, comuna Pleșoi, județul Dolj1,247,281.36PNDL II
PODARIModernizare și extindere grădinița în comuna Podari, județul Dolj1,732,675.22PNDL II
PODARISistem centralizat de canalizare și epurare ape uzate menajere în satul Livezi, comuna Podari, județul Dolj5,293,025.00PNDL II
RADOVANSistem de alimentare cu apă potabilă în comuna Radovan, județul Dolj8,421,986.00PNDL II
SĂLCUŢAReabilitare și extindere cabinete medicale rurale în comuna Sălcuța, județul Dolj1,155,019.78PNDL II
SECUGrădiniţă cu două clase în satul Secu, com. Secu, jud. Dolj764,600.20PNDL I
SECUReabilitare sistem de alimentare cu apă pentru satele Secu, Comănicea și Șumandra, comuna Secu, județul Dolj1,521,154.80PNDL II
ŞIMNICU DE SUSConstruire pod peste râul Amaradia în satul Isvor, comuna Șimnicu de Sus, județul Dolj2,124,150.00PNDL II
TEASCRețea canalizare și stație de epurare în satul Secui, comuna Teasc, județul Dolj7,390,242.00PNDL II
TERPEZIŢAModernizare drum comunal DC 103, Terpezița -Căciulatu, comuna Tepezița, județul Dolj, etapa II.5,275,000.00PNDL II
ŢUGLUIExtindere reabilitare și modernizare Grădinița cu program normal Țuglui-Glodu în comuna Țuglui, județul Dolj1,196,197.18PNDL II
UNIREAExtindere rețea alimentare cu apă în comuna Unirea, județul Dolj2,132,461.00PNDL II
VALEA STANCIULUIAlimentare cu apă în sistem centralizat comuna Valea Stanciului1,286,999.40PNDL I
VALEA STANCIULUIReabilitare/modernizare-Şcoală Profesională, comuna Valea Stanciului, judeţul Dolj129,512.00PNDL I
VELAÎnființare sistem de alimentare cu apă în comuna Vela, sat Vela, județul Dolj4,921,375.31PNDL II
VELAReabilitare și modernizare Școala gimnazială Ilie Murgulescu, comuna Vela, județul Dolj2,175,891.74PNDL II
VELAReabilitare și modernizare dispensar uman, comuna Vela, județul Dolj554,690.24PNDL II