Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
AITONFurnizare dotări pentru Dispensar Uman Aiton, comuna Aiton, jud. Cluj117,000.00PNDL II
AITONModernizare străzi în comuna Aiton, jud. Cluj3,125,029.00PNDL II
AŞCHILEUDotare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, jud. Cluj62,000.00PNDL II
AȘCHILEUReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Așchileu Mare, comuna Așchileu, județul Cluj450,438.00PNDL I
BACIUExtindere rețea de canalizare pe străzile Brădetului, Planetelor, Cimitirului, Salcâmului și Mesteacănului în comuna Baciu, judetul Cluj2,773,113.00PNDL II
BACIURețea de canalizare și stație de epurare în localitatea Suceagu, comuna Baciu, județul Cluj10,048,906.00PNDL II
BĂIŞOARAReabilitarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Băișoara, județul Cluj672,117.00PNDL II
BĂIŞOARARețele de canalizare menajeră și canal colector Săcel Băișoara, în localitatea Săcel comuna Băișoara, județul Cluj3,496,710.00PNDL II
BĂIȘOARAReabilitarea și extinderea rețelei de apă potabilă in Stațiunea turistică Muntele Băișorii, comuna Băișoara, județul Cluj3,762,827.00PNDL I
BELIŞModernizare drumuri și străzi în comuna Beliș, județul Cluj7,797,755.25PNDL II
BORŞAModernizare străzi în localitatea Giula, comuna Borșa, județul Cluj4,218,582.87PNDL II
BORŞAModernizare școală gimnazială din comuna Borșa, județul Cluj1,494,910.73PNDL II
BORŞAModernizare străzi în comuna Borşa, județul Cluj3,289,790.00PNDL I
CĂIANUDotare dispensar uman cu echipamente medicale pentru cabinet stomatologic în loc. Căianu, comuna Căianu, județul Cluj108,000.00PNDL II
CĂLĂRAŞIModernizare drum comunal DC 62 de la km 1+330 la km 6+400 în satul Călărași-Gară, comuna Călărași, județul Cluj3,763,661.39PNDL II
CĂLĂŢELEReabilitare drumuri comunale, sat Călățele Pădure, comuna Călățele, județul Cluj6,442,963.45PNDL II
CĂMĂRAŞUExtindere rețea de apă în localitatea Sîmboleni, comuna Cămărașu, județul Cluj424,399.00PNDL II
CĂMĂRAŞUModernizare și dotare Grădiniță cu program normal Fagadaua, comuna Cămărașu, județul Cluj565,043.00PNDL II
CÂMPIA TURZIILucrări de intervenție privind reabilitarea imobilului din str. 1 Decembrie 1918 nr. 4 in vederea relocării S.P.C.L.E.P.433,089.00PNDL II
CÂMPIA TURZIITrecerea în subteran a cablurilor de iluminat public și modernizare iluminat public în zona centrală a Municipiului Câmpia Turzii217,744.93PNDL II
CĂPUŞU MARESistem de canalizare în comuna Căpușu Mare, jud Cluj11,828,038.03PNDL II
CĂPUŞU MAREReţea canalizare menajeră în satul Agârbiciu3,632,524.00PNDL I
CĂȘEIUModernizare DC 5 Sălătruc-Leurdă,comuna Cășeiu, județul Cluj240,000.00PNDL I
CĂTINAModernizare străzi în localitatea Feldioara, comuna Cătina, jud. Cluj,1,823,821.00PNDL II
CHINTENIConstruire și refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicașu și Săliștea Veche, comuna Chinteni, județul Cluj5,445,224.27PNDL II
CHINTENISistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu stație de epurare în localitatea Săliștea Veche comuna Chinteni4,752,455.96PNDL II
CHINTENIReabilitare și modernizare Școala din sat Feiurdeni, comuna Chinteni, județul Cluj, în vederea obținerii autorizațiilor sanitare de funcționare476,580.00PNDL I
CHIUIEŞTIModernizarea uliței la Vâlceaua Popenilor în localitatea Chiuiești, județul Cluj1,402,524.00PNDL II
CÎŢCĂUExtindere rețea de canalizare în comuna Cîțcău, județul Cluj6,920,371.00PNDL II
CIUCEAModernizarea infrastructurii rutiere în comuna Ciucea, județul Cluj4,103,646.73PNDL II
CLUJ-NAPOCAConstruire creșă de cartier Donath nr. 2383,709,290.00PNDL II
COJOCNAModernizare Drum Comunal DC 80 în localitatea Cara, Comuna Cojocna, judeţul Cluj531,975.00PNDL I
COJOCNAModernizare drumuri in comuna Cojocna12,615,561.00PNDL I
CORNEŞTIConstruire rețea de aducțiune cu apă pentru loc. Tiocu de Jos și rețele de distribuție apă și canalizare pentru loc. Tiocu de Jos, Tiocu de Sus și Igriția5,690,598.40PNDL II
CORNEȘTIModernizare drumul Bisericii in satul Lujerdiu, comuna Cornești, județul Cluj712,478.00PNDL I
DEJReabilitarea și dotarea Creșei din Municipiul Dej, str. Regina Maria, nr. 19, județul Cluj1,746,563.55PNDL II
DEJReabilitarea, extinderea și dotarea grădiniței cu program prelungit Lumea Piticilor, municipiul Dej, str. Aurora, nr. 3, Municipiul Dej, județul Cluj4,567,843.77PNDL II
DEJReabilitarea şi modernizarea Liceului Tehnologic ,,Someş" Dej, Municipiul Dej, judeţul Cluj7,276,811.34PNDL I
DEJReabilitarea, extinderea şi dotarea Grădiniţei cu program prelungit Arlechino, municipiul Dej, judeţul Cluj2,656,625.00PNDL I
FIZEŞU GHERLIIConstruire și dotare dispensar uman Fizeșu Gherlii, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj1,084,837.47PNDL II
FIZEŞU GHERLIIRacorduri de canalizare menajeră în localitățile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeșu Gherlii, județul Cluj1,315,694.94PNDL II
FIZEŞU GHERLIIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din Fizeșu Gherlii797,420.11PNDL II
FIZEŞU GHERLIIReabilitarea, modernizarea și dotarea Școlii Primare din satul Nicula, comuna Fizeșu Gherlii2,118,434.70PNDL II
FIZEȘU GHERLIICanalizare menajera si statie de epurare pentru localitatile Nicula, Bonț și Săcălaia, comuna Fizeşu Gherlii judeţul Cluj12,585,356.00PNDL I
FRATAModernizare ruta ocolitoare DJ 150 și drumuri de interes local în comuna Frata, județul Cluj5,560,204.00PNDL II
GÂRBĂUÎnfinţare reţea de canalizare cu staţie de epurare în loc. Gârbău3,636,340.00PNDL I
GEACAAsfaltare drumuri comunale și de interes local în com. Geaca, jud.Cluj5,963,290.00PNDL II
GEACAExtindere rețea de alimentare cu apă în satele Puini și Legii, comuna Geaca, județul Cluj4,246,797.00PNDL II
GHERLAModernizare drum comunal DC 39 Gherla-Sacalaia1,527,260.00PNDL II
HUEDINModernizare drumuri în Cetatea Veche din orașul Huedin11,245,400.97PNDL II
IARAExtindere alimentare cu apă Cacova Ierii, comuna Iara3,865,068.00PNDL II
IARAÎntreţinere Drum pietruit prin stabilizare cu liant hidraulic şi strat de protecţie din covor asfaltic DC 103 AGRIS, comuna Iara, județul Cluj1,449,395.00PNDL I
IARAModernizare DC 102 km 0+000-9+000 comuna Iara2,882,139.62PNDL I
ICLODModernizare străzi în comuna Iclod, județul Cluj5,010,161.00PNDL II
JICHIŞU DE JOSModernizare dispensar uman în comuna Jichișu de Jos, județul Cluj743,383.44PNDL II
JICHIŞU DE JOSSistem integrat de alimentare cu apă potabilă și canalizare menajeră în localitatea Jichișu de Jos7,134,795.00PNDL II
JICHIŞU DE JOSExtindere canalizare menajeră în localitatea Codor, comuna Jichișu de Jos judeţul Cluj500,000.00PNDL I
JICHIȘU DE JOSModernizare infrastructură rutieră în comuna Jichișu de Jos DC 175 km 0+000-5+000 și strada în localitate Tărpiu comuna Jichișu de Jos județul Cluj5,961,486.00PNDL I
JUDEȚUL CLUJFinalizare lucrări infrastructură județeană de transport DJ 109B-Fundătura-Cornești5,666,612.76PNDL I
JUDEȚUL CLUJFinalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 107N- Băişoara-Valea Ierii3,489,875.90PNDL I
JUDEȚUL CLUJFinalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 107N- Gura Râşca-Someşu Rece3,149,086.00PNDL I
JUDEȚUL CLUJFinalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 108C- Mănăstireni -Călata7,489,870.97PNDL I
JUDEȚUL CLUJFinalizare lucrări infrastructură judeţeană de transport DJ 172F- Gherla -Mintiu Gherlii6,775,175.43PNDL I
JUDEȚUL CLUJModernizare DJ 103N Şaula limita judeţului Sălaj1,421,141.74PNDL I
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJDotări - Centru Școlar pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca41,200.00PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJDotări - Școala Gimnazială Specială-Centru de Resurse și Documentare privind educația Incluzivă/integrată Cluj-Napoca145,600.00PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107F , limita județ Alba- DN 1F Luncani, km 9+860-Km14+3701,081,746.40PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107L Petrești-Lita, km 14+900-Km30+9501,896,752.76PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot II, pentru DJ 107R Muntele Băișoara-Muntele Mare, km 47+350-58+6507,081,398.34PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot III, pentru DJ 161C Aluniș-Cornești, km 10+300-Km13+000786,124.92PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV pentru DJ 161A Iuriu de Câmpie- Ceanu Mare, km 22+610 - km 29+8004,109,972.19PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 151C limita județ Mureș-Tritenii de Jos, km 12+500- km 22+7002,446,889.18PNDL II
JUDEŢUL CLUJ PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJProiectare și execuție lucrări de modernizare și reabilitare a drumurilor județene din județul Cluj pentru perioada 2011-2015, lot IV, pentru DJ 182E Chiuiești-Mănăstirea, km 0+000-7+0001,094,601.95PNDL II
MĂRGĂUÎnființare rețea de apă în loc. Bociu și Buteni, comuna Mărgău, județul Cluj2,208,516.63PNDL II
MĂRGĂUModernizare drumuri în comuna Mărgău, județul Cluj9,459,940.70PNDL II
MĂRGĂURețea canalizare menajeră localitatea Mărgău2,818,213.00PNDL I
MĂRIŞELCanalizare ape uzate menajere pe tronsonul DC 12 și DJ 107T și stație de epurare pentru 200 L.E.464,572.00PNDL II
MICADotare dispensar uman din localitatea Mica, comuna Mica, jud. Cluj43,000.00PNDL II
MICADotare Școală cu clasele I-IV și gradiniță, sat Sânmarghita, comuna Mica, județul Cluj40,000.00PNDL II
MICADotare Școală cu clasele I-VIII și grădiniță, sat Nireș, comuna Mica, Județul Cluj80,000.00PNDL II
MIHAI VITEAZUReabilitarea, eficientizarea și extinderea rețelei de iluminat public în comuna Mihai Viteazu, județul Cluj213,305.26PNDL II
MINȚIU GHERLIIAlimentare cu apă şi canalizare în localitățile Mințiu Gherlii, Salatiu și Petreşti20,171,699.65PNDL I
MINȚIU GHERLIIModernizare drum comunal DC16 Mintiu Gherlii-Pădureni1,810,538.63PNDL I
MOCIUDispensar medical și locuințe de serviciu în loc. Mociu, comuna Mociu, județul CLuj1,325,024.00PNDL II
NEGRENIAlimentare cu apă inclusiv branșamente în localitățile Negreni și Bucea, comuna Negreni, județul Cluj13,764,824.00PNDL II
NEGRENIPod pe strada Barburas peste râul Crișul Repede, din localitatea Bucea și Pod pe strada Scurta, peste Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj4,138,557.72PNDL II
NEGRENIPod pe strada Chervizia, peste râul Crișul Repede, din localitatea Negreni și pod pe strada Precup, peste râul Crișul Repede din localitatea Negreni, comuna Negreni, județul Cluj3,935,362.72PNDL II
NEGRENIModernizare drumuri în comuna Negreni 1718 ml731,579.00PNDL I
NEGRENIModernizare drumuri în comuna Negreni 6342 ml4,710,430.00PNDL I
NEGRENIModernizare, reabilitare și dotare Școala Primară Bogomir (Osoiele), Cătun Osoiele, comuna Negreni, județul Cluj409,276.84PNDL I
NEGRENIModernizare, reabilitare și dotare Școala Primară Bucea, localitatea Bucea, comuna Negreni, județul Cluj513,987.07PNDL I
RECEA CRISTURReabilitare/modernizare Școala Primară Ciubăncuța, comuna Recea Cristur, județul Cluj698,440.00PNDL I
RECEA CRISTURReabilitare/modernizare Școala Primară Recea Cristur, comuna Recea Cristur, județul Cluj1,533,394.00PNDL I
RECEA-CRISTURModernizare drumuri și străzi în comuna Recea-Cristur și comuna Recea-Cristur din jud. Cluj10,438,126.75PNDL II
SĂCUIEUModernizare drumuri în satele Rogojel și Visagu, comuna Săcuieu, județul Cluj10,612,523.77PNDL II
SĂNDULEŞTIExtindere și modernizare sediu primărie în localitatea Săndulești, com. Săndulești, jud. Cluj300,000.00PNDL II
SĂNDULEŞTILucrari de reabilitare rețea de iluminat public în comuna Săndulești județul Cluj250,000.00PNDL II
ȚAGAConstrucţie şcoala comuna Țaga județul Cluj1,008,793.00PNDL I
ȚAGAReabilitare corp vechi Școala Gimnazială Țaga, comuna Țaga, județul Cluj724,552.00PNDL I
TRITENII DE JOSRețea de canalizare în satul Pădureni, comuna Tritenii de Jos, județul Cluj4,869,709.39PNDL II
TRITENII DE JOSCanalizarea localităţior comunei Tritenii de Jos1,949,500.00PNDL I
TURDAReabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 210,714,167.00PNDL II
TURDAReabilitare si modernizare străzi în municipiul Turda-CARTIERUL INDUSTRIAL-Lot 312,892,206.00PNDL II
TURDAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Avram Iancu, în municipiul Turda, str. Rapsodiei nr. 1, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional743,702.00PNDL II
TURDAReabilitare și modernizare Școala Gimnazială Teodor Murășanu în municipiul Turda, str. Dr. Ioan Rațiu nr. 53, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional2,578,695.60PNDL II
TURDAReabilitare și modernizare Școală Profesională Poiana, în municipiul Turda, str. Câmpiei nr. 51, județul Cluj în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional1,052,764.40PNDL II
TURDAReabilitare și modernizare străzi în municipiul Turda - 12 străzi5,719,886.00PNDL I
TURENIModernizare infrastructură rutieră în comuna Tureni, județul Cluj5,668,178.43PNDL II
UNGURAŞReparatie capitală Școală Gimazială Batin, comuna Unguraș, județul Cluj812,218.00PNDL II
UNGURAȘModernizare DC 12 Unguraș-Darot549,076.00PNDL I
VADExtindere modernizare infrastructură rutieră în comuna Vad, județul Cluj7,970,831.23PNDL II
VADModernizare Școală Gimnazială în satul Vad, comuna Vad, județul Cluj2,971,185.37PNDL II
VADReabilitare la Grădinița cu program normal din localitatea Bogata de Sus, comuna Vad, județul Cluj (branșament la sistemul centralizat de alimentare cu apă și compartimentare grupuri sociale)52,000.00PNDL I
VALEA IERIIModernizare drumuri de interes local în comuna Valea Ierii, județul Cluj5,106,485.16PNDL II
VALEA IERIIModernizare Școala Gimnazială în comuna Valea Ierii, județul Cluj3,866,072.00PNDL II
VIIŞOARAConstruire Şcoală Generală-corp II în satul Viişoara, nr.1152, comuna Viișoara, județul Cluj1,948,090.00PNDL I
VULTURENIModernizare/asfaltare drum comunal DC 148A Șoimeni km 0+000-km 2+000, comuna Vultureni, județul Cluj1,032,484.00PNDL II
VULTURENIModernizare drum comunal DC 151 Bădești km 0+000-km 3+500, comuna Vultureni, județul Cluj1,813,863.00PNDL I