Înapoi la pagina județului

LocalitateaDenumirea obiectivului de investițiiSuma (lei)Program investiții
ANINAReabiliatarea, modernizarea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1 Celnic - Anina, județul Caraș-Severin2,102,127.00PNDL II
ARMENIŞModernizare străzi în localitatea Sat Bătrân, comuna Armeniș, județul Caraș-Severin1,889,599.00PNDL II
ARMENIŞReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Ameniș, județul Caraș-Severin1,641,177.00PNDL II
ARMENIŞRețea de canalizare și stație de epurare în comuna Armeniș, județul Caraș-Severin4,875,315.00PNDL II
BĂILE HERCULANEReabilitare și modernizare strada Siminicea în orașul Băile Herculane, județ Caraș-Severin650,428.59PNDL II
BĂILE HERCULANEReparații străzi și parcaje strada Trandafirilor, zona 1 și zona 2, județul Caraș-Severin4,484,416.00PNDL II
BĂNIAReparaţii alimenatare cu apa Bănia, comuna Bănia103,290.00PNDL I
BĂUŢARCanalizare și stație de epurare în satele Bucova, Băuțar și Cornișoru, Comuna Băuțar, județul Caraș-Severin25,660,469.00PNDL II
BĂUŢARModernizare drum comunal şi stradă în comuna Băuţar, jud. Caraş-Severin589,789.00PNDL II
BĂUŢARReabilitare și modernizare Școala Gimnazială clasele V-VIII, loc. Băuțar, comuna Băuțar, jud. Caraș-Severin1,524,281.00PNDL II
BERLIȘTEReabilitare, dotare Școală Primară Iam cls. I-IV, și transformare grup sanitar exterior în magazie de lemne, com. Berliște, jud. Caraș-Severin436,514.00PNDL I
BERLIȘTEReabilitare, dotare și amenajări exterioare Școală gimnazială cls. V-VIII Berliște, comuna Berliște, județul Caraș-Severin532,590.00PNDL I
BERLIȘTEReabilitare, modernizare și dotare Școală Primară Milcoveni cls. I-IV, amenajare grup sanitar exterior în centrală termică, com. Berliște, jud. Caraș-Severin918,538.00PNDL I
BERZASCAReabilitare sediu primărie Berzasca, comuna Berzasca, județul Caraș-Severin2,032,748.00PNDL II
BERZASCAReparație capitală dispensar comuna Berzasca243,361.72PNDL II
BERZOVIAReabilitare, consolidare şi dotare grădiniţă cu program normal şi şcoală gimnazială Fizeş, comuna Berzovia2,129,230.00PNDL II
BOCŞAModernizare străzi și trotuare în zonele Măgura, Bocsa Montana, Vasiova, Bocsa Romana si Neuwerk, L=20 km, in orasul Bocsa judetul Caras-Severin45,548,835.98PNDL II
BREBUModernizarea sistemului de iluminat public stradal din comuna Brebu județul Caraș-Severin688,344.20PNDL II
BREBU NOUSistem nou de alimentare cu apă pentru localitatea Brebu Nou3,069,915.00PNDL II
BUCHINModernizare străzi în comuna Buchin, localitate Valea Timișului, județul Caraș-Severin2,358,263.00PNDL II
BUCHINModernizare străzi în loc. Poiana și sector drum comunal DC 13, comuna Buchin, județul Caraș-Severin4,720,935.00PNDL II
BUCOŞNIŢAModernizare drum comunal, DN6- Petroşniţa- Bucoşniţa, comuna Bucoşniţa, jud. Caraş- Severin3,830,894.00PNDL II
CARAŞOVAReabilitare și exrtindere sistem de iluminat public în comuna Carașova, județul Caraș-Severin1,460,939.00PNDL II
CICLOVA ROMÂNĂAlimentare cu apă localitățile Ilidia și Socolari, comuna Ciclova Romana, județul Caraș- Severin4,278,415.00PNDL II
CICLOVA ROMÂNĂReabilitare, modernizare și dotare Corp Primărie 2, comuna Ciclova Romana, jud Caraș- Severin469,965.00PNDL II
CICLOVA ROMÂNĂReabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în com. Ciclova Romana, județul Caraș- Severin475,263.00PNDL II
CIUCHICIAlimentare cu apă localitățile Ciuchici, Macoviște și Nicolinț, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin5,676,990.00PNDL II
CIUCHICIPoduri noi peste p. Vicinic pe strada 1 și strada Macoviștei, comuna Ciuchici, județul Caraș-Severin3,092,446.00PNDL II
CIUDANOVIŢAReabilitare și modernizare sediu Primăria Ciudanovița, loc. Ciudanovița Colonie, comuna Ciudanovița, județul Caraș-Severin1,774,552.00PNDL II
CONSTANTIN DAICOVICIUModernizare străzi și drumuri comunale în comuna Constantin Daicoviciu, județul Caraș - Severin7,313,848.29PNDL II
CONSTANTIN DAICOVICIURealizare sistem de alimentare cu apă în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin5,497,469.00PNDL II
CONSTANTIN DAICOVICIURealizare sistem de canalizare și stație de epurare menajere în localitățile Căvăran, Peștere, Maciova și Mîtnicu Mare, com. Constantin Daicoviciu, jud. Caraş-Severin15,693,376.00PNDL II
CORNEAModernizare străzi şi drumuri vicinale în comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin12,461,907.00PNDL II
CORNEAReabilitare, modernizare şi dotare grădiniţă din localitatea Cruşovăţ, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin762,195.00PNDL II
CORNEAReabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială "Traian Lalescu" Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin1,789,046.00PNDL II
CORNEAReabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială cu clasele I-IV şi grădiniţă din localitatea Cornea, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin1,283,415.00PNDL II
CORNEAReabilitare, modernizare şi dotare şcoală gimnazială şi grădiniţă din localitatea Cuptoare, comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin2,622,344.00PNDL II
CORNEREVAAlimentare cu apă în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin13,822,970.00PNDL II
CORNEREVAReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Cornereva, județul Caraș-Severin1,855,945.00PNDL II
CORNEREVAReabilitare, modernizare şi dotare şcoală primară cu clasele I-IV şi grădiniţă în localitatea Zănogi, comuna Cornereva, judeţul Caraş-Severin949,140.43PNDL II
CORNEREVARețea de canalizare și stație de epurare localitatea Bogîltin, Rețea de canalizare și stație de epurare localitățile Pogara de Sus Gruni și Arsuri, Rețea de canalizare localitatea Izvor, comuna Cornereva, județul Caraș-Severin11,798,313.00PNDL II
CORONINIReabilitare, consolidare, modernizare și extindere şcoală generală 1-8, din comuna Coronini, judeţul Caraş-Severin5,029,503.00PNDL II
CORONINIReabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea sediului primăriei din comuna Coronni, jud. Caraș-Severin1,403,361.00PNDL II
DOCLINModernizare străzi în satele Binis, Doclin și Tirol, jud. Caraș-Severin6,774,894.00PNDL II
DOGNECEACanalizare menajeră şi staţie de epurare în localitatea Dognecea, comuna Dognecea1,468,580.00PNDL I
EFTIMIE MURGUReabilitare drumuri de interes local, pod peste pârâul Rudaria, înființare pasarelă pietonală și pasaj rutier peste pârâul Rudaria în comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin4,324,403.00PNDL II
EFTIMIE MURGUReabilitarea, modernizarea, dotarea și extinderea școlii generale din comuna Eftimie Murgu, județul Caraș-Severin3,932,763.00PNDL II
GÎRNICAlimentare cu apă localitatea Gîrnic,comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin3,412,987.00PNDL II
GÎRNICModernizare străzi în loc. Gîrnic, comuna Gîrnic, județul Caraș-Severin4,048,789.00PNDL II
GRĂDINARIRacordarea la canalizarea menajeră a gospodăriilor din comuna Grădinari, județul Caraș-Severin673,142.54PNDL II
IABLANIŢAReabilitarea, modernizarea şi dotarea şcolii primare din localitatea Petnic, comuna Iablaniţa, judeţul Caraş-Severin1,372,558.00PNDL II
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERINModernizare DJ 585 , Valeapai - Duleu - Limită judeţ Timiş, km 28+200 - 36+20016,797,948.00PNDL II
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERINModernizare DJ 608B , Copăcele-Zorlencior, km 8+600 - 19+600, L=11,00km26,253,404.00PNDL II
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERINModernizare DJ 608B , Zorlencior-Zorlențu Mare, km 19+600 - 25+30011,968,187.00PNDL II
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN PRIN CONSILIUL JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERINReabilitare DJ 608B , Constantin Daicoviciu - Copăcele, km 0+000 - 8+600, L=8,600km15,680,576.00PNDL II
LĂPUŞNICU MAREInfiinţare sistem canalizare cu staţie de epurare în comuna Lăpuşnicu Mare4,562,092.57PNDL I
LĂPUŞNICU MAREReabilitare DC 44, pe raza comunei Lăpuşnicu Mare, județul Caraș-Severin7,269,633.00PNDL II
MEHADIAModernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Mehadia, județul Caraș-Severin747,217.75PNDL II
MEHADICAModernizare drumuri vicinale în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin12,593,966.00PNDL II
MEHADICAReabilitare, modernizare și dotare dispensar uman în comuna Mehadica, județul Caraș-Severin1,797,777.00PNDL II
OBREJACanalizare menajeră și stație de epurare localitatea Obreja, județul Caraș-Severin5,768,241.00PNDL II
ORAVIŢAAmenajarea incintei și dotarea Liceului Tehnologic Mihai Novac, oraș Oravița4,449,095.43PNDL II
PĂLTINIŞRealizarea sistemului de canalizare în comuna Păltiniș, județul Caraș-Severin6,296,020.00PNDL II
POJEJENADotarea și echiparea cu mobilier specific medical si echipamente medicale a clădirii - dispensar Pojejena36,010.00PNDL II
RĂCĂŞDIADotare cu echipamente medicale Cabinet medicină generală, comuna Răcășdia, județul Caraș-Severin35,239.00PNDL II
RAMNALucrări de refacere drum DC 86, km 0+000 - 4+197 în comuna Ramna, jud. Caraş-Severin5,584,184.00PNDL II
REŞIŢAContinuare lucrări la Grădinița cu program normal, prelungit și creșă, Cartier Moroasa str. Sportului, FN, Municipiul Reșița10,090,263.00PNDL II
REŞIŢAModernizare drum de acces și străzi în cartierul Poiana Golului, Municipiul Reșița5,010,625.90PNDL II
REŞIŢAPod peste râul Bârzava, strada Cireșului - mun. Reșița2,431,201.14PNDL II
REŞIŢAPrimul pod sudat din Europa - municipiul Reșița, jud. Caraș-Severin843,526.62PNDL II
SASCA MONTANĂReabilitare , modernizare și dotare dispensar și anexe în comuna Sasca Montană, județul Caraș-Severin918,511.00PNDL II
SLATINA-TIMIŞExecuție rețea de alimentare cu apă și gospodărie de apă în localitatea Sadova Nouă, comuna Slatina-Timiș, județul Caraș-Severin2,044,643.00PNDL II
SLATINA-TIMIŞExtindere rețea de canalizare ape uzate menajere din localitatea Sadova Veche în localitatea Sadova Nouă și reabilitare stație de epurare în localitatea Slatina Timiș, județul Caraș-Severin4,936,461.00PNDL II
SLATINA-TIMIŞReabilitare, modernizare și dotare Școală Gimnazială în comuna Slatina-Timiș, corp 2, județul Caraș-Severin1,033,360.00PNDL II
SOCOLDotarea și echiparea cu mobilier specific medical si echipamente medicale a clădirii - dispensar Socol26,654.00PNDL II
TICVANIU MAREReabilitare drum comunal DC 67, km 12+250-15+500, Ticvaniu Mare - Ticvaniu Mic, comuna Ticvaniu Mare4,783,262.00PNDL I
TICVANIU MAREConstruire școală cu clasele I-VIII în Ticvaniu Mare, com. Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin3,113,928.34PNDL II
TICVANIU MAREReabilitare școală loc. Cârnecea, com. Ticvanu Mare, județul Caraș-Severin689,146.31PNDL II
TICVANIU MAREReabilitare școală loc. Șecășeni, com. Ticvanu Mare, județul Caraș-Severin723,663.23PNDL II
TICVANIU MAREReabilitare, dotare și extindere Primăria Ticvaniu Mare, județul Caraș-Severin1,372,084.00PNDL II
TÎRNOVAConsolidare, extindere și modernizare sediu Primăria Tîrnova, comuna Tîrnova, jud. Caraș - Severin984,708.00PNDL II
TOPLEŢConstruire dispensar medical în loc. Topleț, jud. Caraș-Severin311,800.00PNDL II
TOPLEŢExtindere rețea de joasă tensiune în localitatea Topleț zona Valea Cernei - PECO, județul Caraș-Severin192,863.00PNDL II
TOPLEŢReabilitare pod peste râul Cerna în loc. Topleț, jud. Caraș-Severin663,532.00PNDL II
VĂLIUGReabilitare sistem de alimentare cu apă și extindere canalizare menajeră Valiug - Crivaia, județul Caraș-Severin, amenajare trotuare4,737,624.00PNDL II
ZĂVOIModernizare străzi în localitatea Poiana Mărului, comuna Zăvoi, județul Caraș-Severin6,055,434.12PNDL II