A fost adoptată HG 740/2018 pentru modificarea și completarea HG 24/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Turismului astfel încât există cadrul legislativ necesar pentru înființarea birourilor de promovare turistică externe.

Ministerul Turismului va înființa 20 de birouri de promovare turistică în străinătate, care integrează 40 de atașați de turism.

În 2019, Ministerul Turismului va deschide 10 birouri de promovare turistică externe.