Măsuri cu impact local sau sectorial în vederea susținerii turismului.

Asigurarea calității de angajat pe tot parcursul anului, pentru salariații sezonieri cu contract de muncă de cel puțin 6 luni/an, prin modificarea legislației.