Creşterea fondului de burse de la 86 lei/student la 201 lei/student începând cu 2017.