Investiţii în infrastructura spitalelor pentru creşterea accesului la serviciile furnizate pe toate palierele sistemului medical:

  • Îngrijirea primară, incluzând asistenţă comunitară, asistenţă ambulatorie şi asistenţă de urgenţă (unităţi de primiri urgenţe şi spitalele regionale de urgenţă).
  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor din 280 de unităţi medicale.
  • Reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii a 35 de unităţi de primiri urgenţe.