Dotarea cu echipamente medicale de screening auditiv prin otoemisiuni acustice.

Valoare: 2.633.000 Lei

Implementat în 186 unități sanitare

Program de prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente.

Durată: până în 2023

Valoare totală: 68.369.935,23 Lei, din care 57.728.386,36 Lei fonduri nerambursabile.

Beneficiari: 75.010 persoane aparținând grupurilor vulnerabile

Contract semnat la data de 16.03.2018

Complementar, s-a realizat implementarea contractului de finanțare pentru proiectul ”Servicii medicale de tratament al persoanelor infectate cu HIV/SIDA”, finanțat prin POCU, cod SMIS126692, având o valoare totală de 1.058.435.838.77 Lei, din care s-au rambursat 846.868.709,30 Lei în decembrie 2018.

Program de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament al infecțiilor cronice cu virusuri hepatice virale b/c/d.

Durată: până în 2023

Valoare totală: 25 milioane de Euro pentru ambele etape

Beneficiari: populația țintă 300.000 de persoane controlate pentru infecțiile virale hepatitice

Contract aferent fazei I semnat în august 2018