PSD a limitat decidentul politic, care nu poate refuza numirile în funcție propuse de Consiliul Superior al Magistraturii.

ART. 31  Jurisprudență
(1) Judecătorii şi procurorii care au promovat examenul de capacitate sunt numiţi de Preşedintele României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Propunerile de numire se fac în cel mult 30 de zile de la data validării examenului de capacitate.
(3) Preşedintele României nu poate refuza numirea în funcţie a judecătorilor şi procurorilor prevăzuţi la alin. (1).
(la 18-10-2018 Alineatul (3) din Articolul 31 , Capitolul III, Titlul II a fost modificat de Punctul 42, Articolul I din LEGEA nr. 242 din 12 octombrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 868 din 15 octombrie 2018.