Implementarea Directivelor Europene pe Justiție – Directiva 346/2016

Proiectul de lege a fost adoptat în şedinţa Guvernului din data de 18.08.2017 şi transmis spre aprobare Senatului, în calitate de primă Cameră sesizată.