Politica în domeniul gestionării infrastructurii de apă şi apă uzată prin creşterea semnificativă a reţelelor de apă curentă şi canalizare din mediul urban şi rural.