Guvernul susține investiţiile în infrastructura de transport cu metroul în vederea creşterii gradului de siguranţă şi confort, precum şi a gradului de transfer şi decongestionare a traficului.

Avem în vedere modernizarea magistralelor de metrou, finalizarea proiectelor începute şi oferirea unor servicii de calitate şi sigure, ţinând cont de faptul că în ultimii 20 de ani zonele industriale s-au reconfigurat – precum şi dezvoltarea altor linii de legătură cu zonele industriale nou create.

În vederea atingerii acestor măsuri, Guvernul propune următoarele obiective de investiţii:

  • Magistrala 4 Racordul 2 Secțiunea Parc Bazilescu – Străuleşti – Proiect fazat
  • 72,69 mil. Euro, FEN + BS
  • Perioada: 2017