Cu un buget anual maxim de peste 617 milioane lei, proiectul adoptat prin Hotărâre vizează printre altele încurajarea operatorilor economici de a investi în unitățile medico-balneare și de recuperare, crearea de noi locuri de muncă sau calificarea și profesionalizarea personalului ce activează în domeniu.

Prin Program se poate acorda fiecărui beneficiar o alocare financiară nerambursabilă de maxim 200.000 euro, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, fără TVA, aferente proiectului, iar #schema de #ajutor este valabilă până la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea prelungirii până la 31 decembrie 2022.

Acest program va genera astfel creștere economică prin dezvoltarea localităților în care se vor implementa proiecte, va spori numărul turiștilor atrași în zonele modernizate și suntem convinși că va avea un impact foarte bun și asupra sănătății tuturor celor care vor alege să beneficieze de resursele balneare naturale de care dispune România: ape minerale, nămolurile terapeutice și inclusiv tehnicienii români.