În anul 2018 s-au finalizat circa 128 km de amenajări hidrotehnice.

Dintre aceștia:

  • 48,02 km amenajări de albie
  • 40,78 km consolidări de mal
  • 38,74 km de diguri