Filtrul 2 în vamă a adus deja venituri bugetare suplimentare de 3,8 milioane de Lei.

La aceste sume se adaugă sancţiunile aplicate evazioniştilor, în valoare de 6,3 milioane de Lei.