La Bruxelles a avut loc primul trialog, sub Președinția română a Consiliului UE, cu privire la reglementările viitoare asupra fondurilor europene prevăzute prin Politica de Coeziune, dosar gestionat de Ministerul Fondurilor Europene.

Rovana Plumb, în calitate de președinte al Consiliului Afaceri Generale format Coeziune, în numele Președinției Consiliului UE, deținută acum de România, coraportorii Parlamentului European și Corina Crețu, Comisar European pentru Politica Regională, au convenit asupra unui calendar ambițios de negocieri. Un astfel de demers este necesar pentru asigurarea programării, gestionării și implementării viitoarelor fonduri europene la nivelul tuturor Statelor Membre UE.

În acest sens, pentru a conveni asupra cadrului legal necesar și pentru a reuși pregătirea în timp util a viitoarelor programe europene, care să permită beneficiarilor de fonduri din toată Uniunea să aibă acces la fondurile alocate, Președinția Consiliului UE reprezentată de ministrul Rovana Plumb și instituțiile Uniunii Europene cooperează îndeaproape în toată această perioadă.

Informații de context

Trialogurile sunt întâlniri tripartite informale, din cadrul negocierilor de la nivelul Uniunii Europene, pe tema legislației care urmează să fie adoptată. Acestea au loc între reprezentanții Consiliului UE, Parlamentului European și Comisiei Europene.

Scopul unui trialog este de a ajunge la un acord provizoriu privind un text acceptabil atât pentru Consiliul UE, cât și pentru Parlamentul European.

În timpul trialogului, discuțiile sunt facilitate de colegiuitorul care găzduiește reuniunea – fie Parlamentul European, fie Consiliul UE. Cele două instituții își explică fiecare poziția în timpul unei dezbateri. Comisia Europeană acționează ca mediator în vederea finalizării unui acord între colegislatori.

Pentru un dosar dat, fiecare instituție își desemnează negociatorii și își definește mandatul de negociere. Orice acord provizoriu încheiat în cadrul trialogurilor este informal. Prin urmare, trebuie aprobat prin proceduri oficiale aplicabile în cadrul fiecărei instituții. Participanții la trialoguri negociază în baza mandatelor acordate în conformitate cu normele interne ale instituțiilor pe care le reprezintă.

Frecvența și numărul trialogurilor depind de natura fiecărui dosar și de circumstanțele politice specifice (de exemplu, încheierea legislaturii parlamentare). Dat fiind faptul că Președinția Consiliului este asigurată prin rotație, de obicei fiecare Președinție este motivată să finalizeze un anumit număr de dosare până la sfârșitul mandatului.