Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman (AM POCU), anunță deschiderea apelului Sistem multinivelar de calificări pentru învățământul superior.

Apelul de proiecte urmărește dezvoltarea şi implementarea unui sistem de calificare pe mai multe niveluri, bazat pe promovarea rutelor flexibile de progres în cariera profesională, cu accent pe dobândirea de abilități şi competențe relevante pentru piața muncii.

Bugetul apelului este de 5,25 milioane euro, din care 4,43 milioane euro fonduri europene.

Proiectele pot fi depuse în MySMIS începând cu data de 12 septembrie 2018.