Decizia de înfiinţare a Oficiului Naţional pentru Achiziţii Centralizate a avut în vedere importanța deosebită a fondurilor structurale în ansamblul economiei naționale, precum și efectele negative asupra potențialului de dezvoltare a economiei naționale generate de un nivel redus al absorbției fondurilor structurale.

Acesta a fost motivul pentru care s-a decis înființarea unei unități de achiziții centralizate, prin intermediul căreia autoritățile contractante care acționează la nivel central achiziționează anumite categorii de produse și servicii.

În acest fel, România respectă prevederile Acordului de parteneriat, inclusiv în ceea ce priveşte dezvoltarea şi implementarea Strategiei Naţionale de Achiziţii Publice, ceea ce ne garantează că România nu va fi sancţionată. Mai mult, țara noastră va putea apela la finanţarea din fonduri structurale în cadrul programelor europene finanțate din fonduri europene alocate în exercițiul financiar 2014-2020 a unor proiecte de interes public şi-şi va îndeplini obiectivele de absorbție a fondurilor structurale, cu impact deosebit asupra dezvoltării economiei naționale.