654 milioane euro solicitați la rambursare

65% rata de contractare

21,6% rata de absorbție

 

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman (AM POCU) a transmis Autorităţii de Certificare din Ministerul Finanţelor Publice o nouă declarație de cheltuieli pentru rambursarea a 411 milioane de euro.

Valoarea totală a sumei care urmează să fie rambursată României, prin POCU, ajunge astfel la 654 milioane euro pentru anul 2018, ceea ce conduce la o rată de absorbție curentă de 15%. Adăugând prefinanțările primite de la CE, în valoare de 276 milioane de euro pe acest Program, valoarea totală a absorbției ajunge la 21,6% din alocare.

Aceste cifre confirmă obiectivele de absorbție asumate de România pentru acest an prin Programul Operațional Capital Uman.

Până astăzi, la nivelul Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional Capital Uman s-au semnat contracte de finanţare pentru 978 de proiecte, în valoare eligibilă totală de 3,2 miliarde de euro. Rata de contractare a ajuns astfel la 65%.

Plățile efectuate către beneficiari însumează 768 milioane de euro. Sumele reprezintă cheltuielile eligibile efectuate din fonduri europene pentru proiectele derulate de beneficiari pentru educație, incluziune socială, sănătate, antreprenoriat și asistență socială.

Programul Operațional Capital Uman stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de România în domeniul resurselor umane, reducând diferențele de dezvoltare economică şi socială dintre România şi alte State Membre ale UE.

POCU beneficiază de 4,3 miliarde de euro în actuala perioadă de programare.