Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Competitivitate (POC), din cadrul Ministerului Fondurilor Europene anunță că Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică pentru Educație și Cercetare, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Serviciul de Telecomunicații Speciale, au depus proiectul Platformă naţională integrată Wireless Campus.

Implementarea proiectului va avea următoarele rezultate:

  • 4.500 școli vor fi dotate cu echipamente wireless;
  • 20.000 echipamente wireless vor fi instalate;
  • Va exista personal instruit pentru administrarea şi utilizarea infrastructurii.

Bugetul eligibil al proiectului propus este de 209,9 milioane lei.

Proiectul se află în evaluare la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale.