1. Valoarea apelurilor la proiecte lansate: 25 miliarde Euro90% din totalul alocării de fonduri pentru România.

2. Valoarea contractelor de finanțare semnate: 21,1 miliarde Euro73% din totalul alocării de fonduri pentru România.

3. Rata absorbției fondurilor europene în România –  28%.

4. Media ratei de absorbție a fondurilor europene în Uniunea Europeană –  29%.

5. Rambursări – Bani primiți de România de la Comisia Europeană pentru proiectele contractate și în derulare – 8,5 miliarde Euro.

6. Rambursări – Bani primiți de România pentru fiecare Program Operațional:

  • Programul Operațional Infrastructură Mare POIM – 2.066.606.406 Euro
  • Programul Operațional Regional POR – 1.217.952.530 Euro
  • Programul Operațional Capital Uman POCU – 861.651.461 Euro
  • Programul Operațional Competitivitate POC – 287.884.890 Euro
  • Programul Operațional Capacitate Administrativă POCA – 99.595.632 Euro
  • Programul Operațional Asistență Tehnică POAT – 103.458.168 Euro
  • Programul Național pentru Dezvoltare Rurală PNDR – 3.888.204.406 Euro
  • Pescuit și Afaceri Maritime – 37.536.370 Euro