A fost simplificată procedura de selectare a proiectelor de investiții în infrastuctura turistică.

  • În faza inițială, UAT-urile trebuie să prezinte doar documentația proiectelor până la stadiul de studiu de fezabilitate.
  • Cheltuielile realizării proiectului tehnic se pot deconta de către Ministerul Turismului.

A fost implementat bugetul multianual care prevede posibilitatea finanțării proiectelor de infrastructură turistică pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea prelungirii, pentru cazuri excepționale, cu maximum 2 ani.