Au fost majorate de la 900 la 2.250 de lei, subvențiile pentru angajatorii care încadrează persoane din grupuri vulnerabile sau care încheie contracte de ucenicie sau de stagiu.

Astfel:

  • Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, suma de 2.250 Lei, pentru fiecare absolvent încadrat;
  • Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, absolvenţi din rândul persoanelor cu handicap, primesc lunar, pentru fiecare absolvent, 2.250 Lei, pe o perioadă de 18 luni;
  • Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă, şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri de lungă durată, tineri NEET sau şomeri care sunt părinţi unici susţinători ai familiilor monoparentale, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, 2.250 Lei, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni;
  • Angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, şi-au îndeplinit obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap, precum şi angajatorii care nu au această obligaţie legală, dacă încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap şi le menţin raporturile de muncă sau de serviciu cel puţin 18 luni, primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 2.250 Lei;
  • Angajatorii care încadrează în muncă, cu normă întreagă, şomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială sau condițiile de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condiţiile de a solicita pensia anticipată parţială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condiţiilor respective, de 2.250 Lei.

În anul 2018 au fost organizate 2 burse generale ale locurilor de muncă. Evenimente relevante pentru piața muncii vor fi organizate periodic. În perioada imediat următoare vor fi organizate burse ale locurilor de muncă în diaspora pentru prezentarea facilităților și oportunităților pe piața muncii din România și aducerea muncitorilor români acasă.

Alte măsuri pentru reintegrarea pe piaţa muncii a şomerilor de lungă durată:

Persoanele apte de muncă beneficiare ale Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pot pierde ajutorul social dacă refuză un loc de muncă sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Începând cu data de 22 octombrie 2018, a intrat în vigoare Legea nr. 192/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. Aceste persoane beneficiază de orientare personalizată și vor încheia un acord de integrare în muncă cu Serviciul public de ocupare a forței de muncă.

A fost aprobat programul ”Prima chirie”, precum și normele de aplicare a acestui program destinat stimulării mobilității forței de muncă, prin care 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile pentru cei care își găsesc un loc de muncă la o distanță mai mare de 50 km de domiciliu vor fi subvenționate, dar nu mai mult de 900 de Lei/lună pentru fiecare angajat.

A fost elaborată Strategia Națională pentru locurile de muncă verzi.