Din perspectiva serviciilor medicale sub formă de abonament suportate de angajator pentru salariații proprii, acestea nu mai reprezintă avantaj de natură salarială și nu intră în baza de calcul a impozitului pe veniturile din salarii atât timp cât nu depășesc, împreună cu primele de asigurare voluntară de sănătate, echivalentul în lei al sumei de 400 de Euro.

În ceea ce privește serviciile medicale suportate de angajați, începând cu veniturile aferente lunii februarie 2017, pe lângă asigurările voluntare de sănătate, persoanele fizice care obțin venituri din salarii la locul unde se află funcția de bază pot să deducă la plata impozitului pe salarii și serviciile medicale furnizate sub formă de abonament.