Acțiune nouă, începe în anul  2019.

Finanțare din FEADR.

Număr proiecte depuse: 74.