• 7,5 miliarde euro fonduri europene absorbite pentru agricultură pe anii 2017-2018
 • 2017: plăți efectuate de 3,33 miliarde euro din fonduri europene destinate agriculturii.
 • 2018: plăți de peste 3 miliarde euro: din FEGA plăți de 1,79 miliarde euro, (99,61% din program), din FEADR plăți de 1,2 miliarde euro, din FEPAM plăți 35 milioane euro
 • 2019 țintă de absorbție 3 miliarde euro,

Realizări vizate de proiectele finanțate din FEADR in perioada 01.01.2017 -07.03.2019:

 • 153 fermieri, din care 3.743 fermieri din zona montană
 • 293 IMM-uri non-agricole
 • 557 exploatații agricole comerciale, din care 387 de exploatații pomicole
 • 263 unități de procesare, din care 13 în sectorul pomicol
 • 580 km drumuri agricole vizate de proiectele finanțate (sM4.3)
 • 649 ha suprafață modernizată şi reabilitată vizată de proiectele de irigații (sM4.3)
 • 143 proiecte irigații (sM4.3)
 • 678.957 locuitori vizați de proiectele de investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scara mică (sM7.2)
 • 590.785 locuitori vizați de proiectele de investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural (sM7.6)
 • 185 km drumuri comunale modernizate/nou construite (sM7.2)
 • 473 km rețea alimentare cu apă (sM7.2)
 • 417 km rețea canalizare (sM7.2)
 • 568 tineri fermieri sprijiniți (sM6.1), din care 1.606 tineri fermieri din zona montană