În ședința din 19 martie 2019 Guvernul a adoptat Hotărârea pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectoarele vegetal și zootehnic, pentru anul de cerere 2018.

  • Valoarea plafonului dedicat ajutoarelor naționale tranzitorii este de 268.466.600 Euro, care se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR).
  • În urma acestei Hotărâri de Guvern, se estimează că aproximativ 189.000 fermieri vor beneficia de cel puțin un sprijin prin ANT și se vor efectua plăți pentru 11 milioane capete de animale și 1,4 milioane tone de lapte.
  • În sectorul vegetal fondurile se distribuie astfel: 102.361.800 Euro, pentru culturile amplasate pe teren arabil; 6.600 Euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră; 1.656.200 Euro pentru tutun; 100.800 Euro pentru hamei; 1.818.600 Euro pentru sfeclă de zahăr.
  • De asemenea, sumele pentru sectorul zootehnic vor fi repartizate astfel: 22.228.800 Euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte; 416.400 Euro pentru schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne; 46.877.400 Euro pentru schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine.
  • Prin aprobarea acestui act normativ, fermierii și agricultorii vor putea primi banii până la sfârșitul acestei luni.