Acordarea la timp a subvențiilor

  • 15 mai 2018 – Plăți în valoare de 2,75 miliarde de Euro, 866.749 beneficiari pentru 9,64 milioane hectare.
  • 16 octombrie 2018 – A început plata avansului de 70% la plățile din FEGA și de 85% la cele din FEADR.
  • În primele 3 zile, 365.000 fermieri au primit subvenții în valoare de 103 milioane de Euro.