Podul de cale ferată de la Mogoșoaia

  • Status: Dat în folosință.
  • Suma investită în 2018: 395 mii Lei.