La 30 octombrie 2018, 18.692 de firme aplicau split TVA, dintre care:
– 8.333 firme cu TVA restantă de plată la 31 decembrie 2017
–  3.247 firme cu TVA restantă de plată începând cu data de 1 ianuarie 2018
– 6.783 firme sub incidența legislației privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență

–  329 firme care aplică plata defalcată prin opțiune

Încasările din TVA pentru această categorie de contribuabili reprezintă 91,64% din obligațiile fiscale TVA declarate, astfel încât se constată că acesta este superior mediei gradului de conformare la plată la nivelul ANAF în primele 10 luni ale anului 2018, respectiv 86,14%, ceea ce denotă o îmbunătățire a gradului de colectare a TVA în urma aplicării mecanismului plății defalcate a TVA