Ministerul Fondurilor Europene, prin AM POC (Programul Operațional Competitivitate) și Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, prin Organismul Intermediar pentru Promovarea Societăţii Informaţionale, supun consultării publice ghidul solicitantului aferent Acţiunii 2.3.1. Ghidul Consolidarea și asigurarea interoperabilității sistemelor informatice dedicate serviciilor de e‐guvernare tip 2.0 este centrat pe dezvoltarea unui proiect integrat de cloud guvernamental.

Prin acest apel va fi finanțat un proiect de interes național pentru interoperabilitatea și digitalizarea serviciilor publice, astfel încât interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice să se desfășoare rapid, în siguranță și eficient.

În același timp, proiectul va susține dezvoltarea utilizării rețelelor sociale de către instituțiile publice.

Totodată, printr-un astfel de proiect se va face un pas important pentru integrarea tuturor bazelor de date, în vederea asigurării securității informatice a României și a prevenirii atacurilor cibernetice.

Aplicantul proiectului este Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în parteneriat cu Agenția pentru Agenda Digitală a României și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Propunerile și sugestiile de îmbunătățire a ghidului aferent acestui apel sunt așteptate la adresa de [email protected] până în data de 16 mai 2019.