Susținerea organizațiilor nonprofit și a unităților de cult care sunt furnizori de servicii sociale

  • Distribuirea din impozitul pe venit a unei cote de 3,5%.