România deţine un potenţial cinematografic însemnat, beneficiind de cineaşti foarte talentaţi, locuri de filmare variate şi ofertante, cinematografia românească bucurându-se de o imagine pozitivă, ca urmare a recunoaşterii internaţionale din ultimii ani. Preocuparea statului în acest domeniu urmăreşte stimularea şi susţinerea producţiei de filme prin încurajarea iniţiativei private în domeniile creaţiei, finanţării, producţiei, distribuirii şi exploatării filmelor româneşti sau realizate cu participare românească.

Obiectivele generale ale statului în sectorul cinematografiei urmăresc susţinerea industriei cinematografice româneşti pentru a-şi întări competitivitatea pe plan internaţional şi revigorarea reţelei cinematografice naţionale, prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea acestora în circuitul mondial de valori, dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale.

Prin acordarea ajutoarelor de stat se urmăreşte atingerea următoarelor obiective:

  • Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale.
  • Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone.
  • Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe.
  • Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minoritaţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori.
  • Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului.

Prezenta schemă de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la 31 decembrie 2020, acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia de film, efectuate pe teritoriul României.

Prin hotărâre se prevede:

  • Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 35% din totalul cheltuielilor eligibile cu achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producție de film în România precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice, aferente implementării proiectului.
  • Alocări financiare nerambursabile în cuantum de 10% peste alocarea de bază, cu condiția promovării turistice a unei zone geografice, a unui oraș sau a României, în cadrul aceleiași producții cinematografice.