Pentru prima dată în România, în cadrul Programului PA14 RO-CULTURA „Antreprenoriat cultural, patrimoniu cultural și schimb cultural” finanțat din fonduri SEE, s-a elaborat o schemă de ajutor de stat care permite acordarea de finanțare nerambursabilă societăților comerciale și ONG-urilor ce dețin monumente istorice, în vederea restaurării și punerii în valoare a acestora.

De asemenea, tot în cadrul Programului PA14 RO-CULTURA s-a elaborat o schemă de ajutor de minimis care permite acordarea de finanțare nerambursabilă societăților comerciale și ONG-urilor pentru activități de antreprenoriat cultural.