Obiectivul de modernizare a capabilităților operative ale Armatei, în perioada 2017 – 2020 (şi programele multianuale de înzestrare care vor excede orizontul anului 2020) vizează atingerea acelui nivel care să permită prevenirea, descurajarea şi apărarea împotriva oricăror acţiuni agresive la adresa ţării noastre.