Cei cu activităţi independente, atât PFA cât şi alte tipuri de persoane juridice, vor datora impozit pe venit 10% faţă de 16%, iar contribuțiile sociale şi de sănătate se vor plăti doar ca persoane fizice şi nu pe activitatea desfăşurată.

CAS-ul se va putea plăti la fondurile proprii de pensii (private), fără a mai exista obligaţia de a se plăti la bugetul asigurărilor sociale de stat, iar CASS-ul se va plăti integral ca persoană fizică, la nivelul salariului minim pe economie, indiferent de numărul de activități desfăşurate.

CASS nu se va plăti de către persoanele care realizează venituri independente, dar care sunt scutite de plata acestei contribuţii (pensionari, persoane cu handicap, tineri, persoane aflate în întreţinere etc).