Un singur formular pe an pentru venituri independente – măsura a fost implementată prin O.U.G. nr.18/2018 şi prin legislaţia subsecventă, respectiv prin comasarea unui număr de 7 declaraţii într-o singură declaraţie – Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

Formularul Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice a fost aprobat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.888/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.279 din 29 martie 2018. Modificări ulterioare privind denumirea acestui formular au fost aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.1155/2018, publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.405 din 11 mai 2018.

Pe lângă comasarea declaraţiilor, prin O.U.G. nr.18/2018 a fost implementat şi un mecanism simplificat de declarare şi plată a obligaţiilor fiscale ale persoanelor fizice.