MINCIUNA: „Guvernul se împrumută exagerat. Pensiile și salariile sunt plătite din împrumuturi. Datoria României a crescut cu 100 de miliarde de euro!”
ADEVĂRUL: Datoria guvernamentală A SCĂZUT ca pondere în PIB, în timpul guvernării PSD.
• Evaluarea datoriei guvernamentale se raportează la Produsul Intern Brut, pentru că astfel se vede capacitatea țării de a rambursa datoria.
• Ponderea datoriei guvernamentale în PIB a săcuzt de la 37,6% în 2016 la 35% în 2019. Este cu mult sub pragul acceptabil la nivel european de 60% pe care jumătate din statele UE îl depășesc.
• Fără a lua în considerare rezerva financiară, în 2019 România are a 4-a cea mai mică datorie guvernamentală din UE.
Este o exagerare grosolană că datoria țării ar fi crescut cu 100 de miliarde de euro. Toată datoria contractat în ultimii 30 de ani abia depășește această valoare, respectiv 107 miliarde euro.
• În mai 2019, valoarea datoriei guvernamentale este mai mare cu 54 de miliarde de Lei (nu de EURO!) față de 2016.
• Economia României a crescut mult mai mult și mai accelerat decât creșterea valorii nominale a datoriei guvernamentale. În trei ani de guvernare PSD, PIB a crescut cu 266 de miliarde lei.

 


Structura datoriei s-a îmbunătățit considerabil.
• Datoria pe termen scurt, care pune presiune pe buget, aproape s-a înjumătățit, de la aproape 20 de miliarde de lei în 2016, la puțin peste 10 miliarde de lei în prezent.
• În 2018 toți indicatorii de risc s-au încadrat în strategia aprobată; peste 2/3 (78%) din necesitățile brute de finanțare la nivel guvernamental au fost asigurate din piața internă.
• Strategia următoarei perioade, până-n 2021, are drept priorități:
• Finanțarea datoriei publice din surse interne, preponderent în moneda națională și facilitarea astfel a dezvoltării pieței interne a titlurilor de stat
• Reducerea expunerii față riscul valutar
• Mentinerea unei rezerve în valută la nivel confortabil
• Extinderea maturității medii a datoriei în valută
• Finanțarea externă va fi asigurată preponderent prin împrumuturi în Euro.